Lara Holistische massage - Visie
Holistisch is afgeleid van het Griekse woord “Holos” wat “Heel” betekent. Ik werk vanuit de holistische visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, invloed op elkaar uitoefenen en een geheel zijn.

Door ervaringen in het leven ontstaan er bij ieder van ons onbewuste patronen, gewoontes en emoties die het heldere voelen en denken in de weg kunnen zitten. We reageren vaak vanuit die onbewuste gewoontes en niet vanuit wie we ten diepste zijn. Ook ons drukke bestaan kan er voor zorgen dat we het contact met onszelf verliezen. Dit kan zich uiten in zowel fysieke als psychische klachten. Deze klachten geven inzicht in jezelf. Klachten zijn signalen die je lichaam uitzendt om iets onder de aandacht te brengen wat opgemerkt en gevoeld wil worden. Ervaren, voelen en accepteren wat er is - niets hoeft te veranderen, kan je helpen om de balans in jezelf te herstellen waardoor je weer in contact komt met je oorspronkelijke vitaliteit en levensvreugde. Ik zie het lichaam als een klankbord dat uitdrukking geeft aan hoe je in het leven staat. Je levensverhaal heeft zich in je opgeslagen en erkenning daarvan is de sleutel tot vrij zijn.