Samenwerking

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook wanneer je kiest voor behandelingen bij Lara Holistische massage.

Geen medische behandeling
Ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling die gericht is op verbetering van jouw welzijn. Raadpleeg te allen tijde je huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s
Vanaf de eerste behandeling hebben we een mondelinge behandelovereenkomst. Je krijgt van mij een nota die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Of deze (deels) vergoed wordt hangt van jouw pakket af.

Klachtenregeling
Het kan zijn dat je ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! Je kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1 

Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek tot een oplossing komen. Het is ook in mijn belang om van jouw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz).
De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar jouw klacht en je eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging die je kan vinden op de website van de VBAG.
Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3             

Ben je toch niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kun je je wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vind je op www.vbag.nl. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

 

Algemene voorwaarden